Õpilastööde juhendamine

Tartu Observatoorium ootab oma kollektiivi noori, kes on huvitatud astronoomiast, keskkonnateadustest ja kosmosetehnoloogiast. Tegelda saab nii praktiliste vaatluste ja mõõtmistega kui teoreetiliste mudelite loomisega.  

Tihe koostöö toimub Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga.

Õppimis-, töö- ja praktikavõimalused Tartu Observatooriumis

  • Meie juures saab uurimistööd alustada juba gümnaasiumiastmes  õpilasteadlasena või tudengina bakalaureuseõppes, valides lõputöö teema observatooriumi uurimissuundade hulgast. Vaata meie poolt pakutavaid lõputööde teemasid siit.
  • Oleme oma uurimisvaldkondades valmis juhendama nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritöid.
  • Meilt on võimalik minna edasi õppima ja ennast täiendama teistesse maailma juhtivatesse ülikoolidesse, teadusasutustesse ja ettevõtetesse.
  • Teaduskraadi omandamise järel on võimalik asuda tööle teadurina Tartu Observatooriumis.
  • Nagu igas kaasaegses teadusasutuses, on meil oodatud ka tehnilise haridusega spetsialistid.