Aktiivõppeprogrammid

Tartu observatoorium pakub põhikoolile ja gümnaasiumile 5-tunnise kestusega kooli loodusteaduste õppekava toetavaid aktiivõppeprogramme kaugseire, kosmosetehnoloogia, satelliitide ja astronoomia valdkonna lähemaks tundmaõppimiseks.

Programmi maksumus on 385 EUR (olenemata õpilaste arvust). Maksimaalne programmis osalejate arv on 35 õpilast. 

Õppeprogramm läbitakse ühe koolipäeva raames Tõraveres, kus õpilastega tegelevad Tartu Observatooriumi töötajad. Eesmärk on tõsta õpilase teadlikkust antud teemavaldkondades ning lisaks sellele arendada rühmatöö, esinemise ja võõras keskkonnas töötamise oskust.

Grupp jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Ülesanded on ülesehitatud ainetevahelise lõiminguna, st koostada teematluuletus, täita looduskatastroofide maailmakaart, täiendada ajalootabelit Eesti ja maailma ajalooga. Peale ettekandeid tuleb lahendada valikvastustega viktoriin.

Päeva lõpetuseks tehakse mõnus ja huvitav käeline tegevus. Kaugseire osas saavad õpilased valmistada spektromeetri ning uurida sellega erinevaid valgusallikaid ja pindasid. Kosmosetehnoloogia valdkonnas meisterdatakse paberist rakett, millega viiakse läbi lennutamise võistlus. Satelliitide programmi raames pannakse kokku elektriskeem, mis edastab morsesõnumit.