Astronoomia

Tartu observatoorium pakub põhikoolile ja gümnaasiumile loodusteaduste õppekava toetavaid aktiivõppeprogramme kaugseire, kosmosetehnoloogia, satelliitide ja astronoomia valdkonna lähemaks tundmaõppimiseks.

Õppeprogrammi sisuks on anda ülevaade kosmosest, kui Maal elu võimaldava keskkonna tegurist. Piiritletakse kaasaegsed arusaamad, teadmised ja prognoosid komsosevaldkonnast, uurimismeetoditest ning tehnoloogiast. Tuuakse esile kosmose saastamise ja kosmoseprügi loomise pikaajalise mõju inimese elule Maa peal. Selgitatakse, miks on kosmos inimese eluks kõlbmatu ning vaenulik keskkond ja arutletakse, mis juhtub siis kui elu Maal pole enam võimalik.

Õpitulemused

Aktiiviõppe programmi läbimise järel õpilane:

 • nimetab ning eristab maapealseid ja kosmoses liikuvaid astronoomia vaatlusvahendeid;
 • võrdleb Päikesesüsteemi põhiliste koostisosade mõõtmeid ja liikumisviisi: Päike, planeedid, kaaslased, asteroidid, väikeplaneedid, komeedid, meteoorkehad;
 • kirjeldab tähti, nende evolutsiooni ja planeedisüsteemide tekkimist;
 • kirjeldab galaktikate ehitust ja evolutsiooni;
 • kirjeldab universumi tekkimist ja arengut Suure Paugu teooria põhjal;
 • mõistab teadusvaldkonna meetodite põhimõtteid;
 • väärtustab kosmost kui keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.

Seotus õppekavaga

 • Geograafia
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Matemaatika
 • Eesti keel

Praktiline info

 • Programmi kestvus 4,5 - 5 tundi.
 • Maksimaalne õpilaste arv programmi läbimiseks on 35.
 • Õppeprogrammi algusaega saab valida vahemikus kl 9.30 - 11.30.
 • Ainetevaheline lõiming
 • Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.
 • Aktiivõppeprogrammi maksumus on 385 EUR (sisaldab KM). 

Õppepäeva jooksul teevad õpilased rühmatöid, valmistavad postri ettekande illustreerimiseks ja teoreetilise osa lõpetuseks korraldatakse viktoriin. Päev lõppeb praktilise tööga. Kuiva ilma korral toimub osa õppest õues.