Gümnaasium

Tartu Observatoorium pakub gümnaasiumile 5-tunnise kestusega kooli loodusteaduste õppekava toetavaid aktiivõppeprogramme kaugseire, kosmosetehnoloogia ja satelliitide valdkonna lähemaks tundmaõppimiseks. Gümnaasiumi tasemega tööd on mõeldud 10.-12. klassidele.

Õppeprogramm läbitakse ühe koolipäeva raames Tõraveres, kus õpilastega tegelevad Tartu Observatooriumi töötajad. Eesmärk on tõsta õpilase teadlikkust antud teemavaldkondades ning lisaks sellele arendada rühmatöö, esinemise ja võõras keskkonnas töötamise oskust.

Programmis võib osaleda maksimaalselt 35 õpilast, kes jagatakse viide rühma. Päeva esimeses osas  tutvub iga rühm süvitsi ühe alateemaga, täidab ülesannetelehe, teeb oma teemast kokkuvõtte ning joonistab postri. Ülesanded on koostatud selliselt, et arendada õpilaste info otsimise oskust nii postritelt, ajajoonelt kui ka arvutist. Päeva teises osas saab kuulata õpilaste tehtud ettekandeid ja kontrollida oma kuulamisoskust viktoriiniga. Õppeprogramm lõppeb praktilise tööga.

Aktiivõppeprogramme tutvustavat videot saad vaadata siit.