Kaugseire

 • Õppeprogrammi sisuks on tutvustada kaugseire olemust ning selle erinevaid uurimisobjekte ning nähtusi, andes ülevaate kaugseire teadusvaldkonna ja rakenduste tulevikuperspektiividest. Isevalmistatud spektromeetriga uuritakse erinevate pindade kiirgus- ja neeldumisspektreid.
 • Õppeprogrammi jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpetuseks korraldame viktoriini. Praktilise tööna valmistatakse ja katsetatakse spektromeetrit.
 • Koostatud on eraldi aktiivõppeprogrammid III ja IV kooliastmele.

Õpitulemused

Aktiivõppe programmi läbimise järel õpilane:

 • teab olulisemaid kaugseire põhitõdesid ja mõisteid;
 • mõistab kaugseire olulisemaid uurimisobjekte ja nähtusi ning nende eripärasid;
 • mõistab teadusvaldkonna meetodite põhimõtteid;
 • analüüsib spektromeetriga saadud spektreid;
 • arendab suulist eneseväljendusoskust,
 • lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid;
 • väärtustab keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.

Seotus õppekavaga

 • Geograafia
 • Bioloogia
 • Füüsika
 • Matemaatika
 • Eesti keel

Praktiline info

 • Õppeprogramm kestab vähemalt 4,5 - 5 tundi.
 • Maksimaalne õpilaste arv programmi läbimiseks on 35.
 • Õppeprogrammi algusaega saab valida vahemikus kl 9.30 - 11.30.
 • Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.
 • Aktiivõppeprogrammi maksumus on 385 EUR (sisaldab KM). 

Aktiivõppeprogrammis osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm siin.

Täpsem info aadressil tanel.liira@ut.ee või telefonil 696 2521.

Aktiivõppeprogrammide väljatöötamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.