Kosmosetehnoloogia

 • Õppeprogrammi sisuks on tutvustada kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuritakse lennu stabiilsust massi- ja rõhukeskme baasil.
 • Õppeprogrammi jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast.  Teoreetilise osa lõpetuseks korraldame viktoriini. Praktilise tööna valmistatakse paberist rakett ning uuritakse selle lennu stabiilsust.
 • Õppeprogramm on mõeldud III ja IV kooliastmele.

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab kosmosetehnoloogiaga seotud põhitõdesid, mõisteid ja rakendusi;
 • teab Eesti tähtsust ja seotust kosmosetehnoloogia arengus;
 • analüüsib raketi lennu stabiilsust, teab millest see oleneb ja oskab oma raketti vastavalt täiustada;
 • arendab suulist eneseväljendusoskust;
 • lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid;
 • väärtustab kosmost kui keskkonda, mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.

Seotus õppekavaga:

 • Geograafia
 • Füüsika
 • Matemaatika
 • Ajalugu
 • Eesti keel

Praktiline info

 • Õppeprogramm kestab vähemalt 4,5 - 5 tundi.
 • Õppeprogrammi maksimaalne õpilaste arv on 35.
 • Õppeprogrammi algusaega saab valida vahemikus kl 9.30 - 11.30.
 • Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.
 • Aktiivõppeprogrammi maksumus on 385 EUR (sisaldab KM). 

Aktiivõppeprogrammis osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm siin.

Täpsem info aadressil tanel.liira@ut.ee või telefonil 696 2521.

Aktiivõppeprogrammide väljatöötamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.