Programmid

Avarda oma silmaringi!

Tartu observatoorium pakub silmaringi avardamiseks ning kooli õppekavade toetamiseks loodusteadustes tuge õpetajatele, huviringide juhendajatele ja kõigile huvilistele järgmiste tegevuste kaudu:

 

  • Aktiivõppeprogrammid kaugseire, kosmosetehnoloogia, satelliitide ja astronoomia valdkonnas

  • Loengud astronoomiast, kaugseirest, kosmosetehnoloogiast

  • Lisategevused: praktilised tööd ja eksperimendid

  • Seminaripäevad: võimalus kaustada meie seminariruumi ja valida juurde lisategevus

  • Õpetajate täiendkoolitus

Spektromeetri kasutamine