Kosmoseteemaline näitus "Elus Universum" Tallinna TeletornisUusimad avastused universumist 

Testi oma potentsiaali kosmonaudina 

Kuukulguri missioon Marsil 

Satelliidid

Testi oma võimeid güroskoobil. Kas sinust võib saada astronaut?

 

  • KAS ME OLEME ÜKSI?

Küsimus, kas inimkond on ainulaadne või leidub universumis veel teisigi mõistuslikke olendeid, on huvi pakkunud sama kaua, kui oleme olnud teadlikud omaenese olemasolust. Legendid ja lood tulnukatest tõusevad ulmekirjanduses ja päevauudistes aeg-ajalt taas esile, kuid tänapäeva teaduse mõistes kindlaid fakte kokkupuuteist maaväliste olenditega siiski veel pole. Nõndasamuti pole ka ühest tõestust selle kohta, et oleme ilmaruumis täiesti omapäi

  • SIGNAAL KOSMOSEST.

Teaduse arenedes on saanud järjest selgemaks, et loodusseadused on kõikjal universumis ühed ja samad ning seega võiks elu kui loodusnähtus olla maailmaruumis samuti üldlevinud. Täpsema vastuseni saame jõuda siiski ainult põhjalikuma teadustöö abil – uurides elu tekkemehhanisme ja tunnusmärke ning tingimusi kaugete tähtede ümber tiirlevatel planeetidel, samuti edasi arendades tehnoloogiaid, et olla võimeline vastu võtma maavälise elu signaale, kui need peaksid saabuma.

  • VANIM TEADUSHARU. 

Astronoomia kui üks vanemaid teadusharusid on ka ülim ajalooteadus ja kultuurinähtus, andes meile ettekujutuse universumi ligi 14 miljardi aasta pikkusest ajaloost ja võimaldades näha kaugeid objekte sellisena, nagu need olid oma tekkimise ajal. Universumi üldiste omaduste uurimiseks on saabunud väga põnev ajajärk. Maapealsete ja kosmosesse viidud teleskoopide ning muude seadmete abil kogutakse enneolematult suures mahus andmeid, üritades lahendada tänapäeva füüsika kõige fundamentaalsemat ja huvitavamat küsimust, milleks on tumeaine ja tumeenergia olemus.

  • PÕHJALIK ÜLEVAADE. 

Füüsikud, keemikud, bioloogid, arvutiteadlased, psühholoogid ja veel paljude teiste erialade teadlased kogu maailmast püüavad mõista meie koduplaneedi toimimist, et kaitsta teda nii meie enda kui ka kosmosest ähvardavate ohtude eest. Maal on küll olemas elu, kuid kas leidub ka piisavalt mõistust, et seda planeeti hoida ja elukõlblikuna oma järglastele pärandada...

Näitus koondab teadmisi sellest, milliseid tingimusi on tarvis elu tekkimiseks ning mida me üldse peame eluks. Tutvustame universumi sügavuste saladusi ja seda, milliste meetodite abil otsib inimkond sealt elu märke. Kas meil on edu? Elu näitab!Näitus otsib vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Mis on elu?
  • Mida me teame universumist?
  • Kuidas inimkond otsib universumist elu?
  • Kas oleme leidnud mõistuslikku elu väljaspool Maad?
  • Mida toob tulevik?Näituse koostajad:

Antti Tamm, Elmo Tempel, Heli Lätt, Anu Reinart – Tartu Observatoorium, Eesti , Mihkel Pajusalu – Massachusettsi Tehnoloogiainstituut, Cambridge’i Ülikool ,USA; Mihkel Kama, Leideni Ülikool, Holland; Alvo Aablo, Tehnoloogiainstituut, Tartu Ülikool, Eesti.

Näituse projektijuhid: Hälys Laanemäe, Ivar Kaldam (Tallinna Teletorn), Heli Lätt (Tartu Observatoorium).